Povinné zverejňovanie

Informácie podľa 546/2010 Z.z. http://zverejnovanie.trimel.sk

Povinné zverejňovanie rok 2019
Povinné zverejňovanie rok 2018
Povinné zverejňovanie rok 2017
Povinné zverejňovanie rok 2016
Povinné zverejňovanie rok 2015

Nakoľko škola nebola platcom DPH, všetky platby v objednávkach a faktúrach sú s DPH.

Faktúry

Objednávky

Zmluvy

  zssokolikova-zmluva-2015-jedalen.jpg  (dátum zverejnenia: 23.01.2015)
  zssokolikova-dodatok-zmluvy-2015-jedalen.pdf  (dátum zverejnenia: 23.01.2015)
  zssokolikova-zmluva-2015-oxico.pdf  (učebnice; dátum zverejnenia: 23.09.2015)
  zssokolikova-zmluva-2015-svp.pdf  (dátum zverejnenia: 23.10.2015)

Súhrnné správy

v zmysle § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Povinné zverejňovanie rok 2014

Nakoľko škola nebola platcom DPH, všetky platby v objednávkach a faktúrach sú s DPH.

Faktúry

Objednávky

Zmluvy

  zssokolikova-zmluva-bozp.pdf  (dátum zverejnenia: 15.12.2014)
  zssokolikova-zmluva-o-poskytovani-stravy.pdf  (dátum zverejnenia: 22.12.2014)
Povinné zverejňovanie rok 2013
Povinné zverejňovanie rok 2012

Nakoľko škola nebola platcom DPH, všetky platby v objednávkach a faktúrach sú s DPH.

Faktúry

Objednávky

Darovacie zmluvy

  zssokolikova-darovacia-zmluva-mc-dubravka.pdf  (dátum zverejnenia: 20.12.2012)
  zssokolikova-kupna-zmluva-orange-slovensko.pdf  (dátum zverejnenia: 26.10.2012)
Povinné zverejňovanie rok 2011

Nakoľko škola nebola platcom DPH, všetky platby v objednávkach a faktúrach sú s DPH.

Objednávky

Faktúry

Zmluvy

Rámcová zmluva o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (dátum zverejnenia: 05.09.2011)

Povinné zverejňovanie rok 2010

Nakoľko škola nebola platcom DPH, všetky platby v objednávkach a faktúrach sú s DPH.

Faktúry