Učitelia & Vychovávatelia

6.B 
utorok 14:00 - 15:00 (kab. CJ) 
8.B 
pondelok 14:00 - 15:00 (kabinet SJL, DEJ, NBV) 
2.D 
streda 09:00 - 09:45 (kabinet prim.vzdelávania) 
1.B 
utorok 14:00 - 15:00 (kabinet prim.vzdelávania) 
4.B 
streda 13:00 - 14:00 (kabinet prim.vzdelávania) 
3.C 
pondelok 14:00 - 15:00 (kabinet prim.vzdelávania) 
9.A 
utorok 12:45 - 13:45 (kab. Geo) 
7.A 
štvrtok 14:00 - 15:00 (kab. CJ) 
6.A 
utorok 14:00 - 15:00 (kab. matematiky/ po dohode) 
1.C 
utorok 14:00 - 15:00 (kabinet primárneho vzdelávania/po dohode) 
2.A 
utorok 14:00 - 15:00 (kabinet primárneho vzdelávania/po dohode) 
5.C 
štvrtok 13:45 - 14:45 (kab. SJL,DEJ,NBV/po dohode) 
8.A 
pondelok 14:00 - 15:00 (kab. CJ) 
2.C 
pondelok 14:00 - 15:00 (kabinet primárneho vzdelávania/po dohode) 
1.A 
pondelok 13:00 - 14:00 (kabinet primárneho vzdelávania/po dohode) 
7.B 
streda 14:00 - 15:00 (kab.chémie/po dohode) 
3.A 
utorok 08:00 - 08:30 (kabinet primárneho vzdelávania/po dohode) 
2.B 
pondelok 14:00 - 15:00 () 
1.D 
utorok 07:00 - 08:00 (kab. 1.-4.roč.) 
3.B 
streda 14:30 - 15:30 (kabinet primárneho vzdelávania/po dohode/okrem 1.stredy v me) 
4.A 
streda 07:30 - 08:30 (po vopred dohodnutom a potvrdenom termíne) 
5.A 
utorok 14:00 - 15:00 (kab. Dej) 
TSV, MAT 
utorok 10:00 - 14:00 (výchovný poradca) 
OBN, DEJ, SJL 
pondelok 13:00 - 14:00 (kabinet SJL, DEJ) 
ANJ, SJL 
utorok 14:00 - 15:00 (kab. Dej) 
TSV, THD 
utorok 14:00 - 15:00 (kab. SJL,DEJ,NBV/po dohode) 
VYV, MAT 
utorok 14:00 - 15:00 (kab.Geo/po dohode) 
PSYCH, BIO 
pondelok 14:00 - 16:00 (kab. Šk. psychológa)streda 14:00 - 16:00 (kab. Šk. psychológa)štvrtok 14:00 - 16:00 (kab. Šk. psychológa) 
RUJ, ANJ