Rada školy

Mgr. Anna Závracká – predseda, tajomník


Mgr. Mária Belicová – zástupca predsedu, MČ


Mgr. Marta Jurkovičová – zástupca MČ


Ing. Igor Mravec – zástupca MČ


Ing. Juraj Horan – zástupca MČ


PhDr. Janka Gabaľová, PhD. – zástupca rodičov


Mgr. Lucia Šrámková – zástupca rodičov


Bc. Elena Habla – zástupca rodičov


Mgr. Valeria Regásková – zástupca pedagógov, 1.st.


Ing. Jana Olšakovská – zástupca pedagógov, 2.st.


Ján Juhos – zástupca nepedag. zamestnancov