ZRŠ a konzultačné hodiny

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy ZRŠ dňa 23. mája 2018  • Zasadnutie Rady rodičov od 16:30h do 17:30h.

  • Konzultačné ZRŠ sa uskutoční v čase od 15:30h do 17:30h.

  • TA ZRŠ v triedach od 17:30h do 18:30h.


Oznámenie o konaní triednych schôdzok, resp. konzultačných hodín, máte oznámené v žiackych knižkách Vašich detí, podľa rozhodnutia triednej učiteľky.


Milí rodičia, tešíme sa na stretnutie s vami.