Uličkami starej Bratislavy

V stredu 3.októbra 2018 sme žiaci 8.B kráčali po uličkách starej Bratislavy . Sledovali sme stopy histórie, ktoré tu zanechali obyvatelia v minulých storočiach. Začali sme na Kapucínskej ulici a vychádzku sme ukončili pred Primaciálnym námestím. Exkurzia sa mi veľmi páčila, lebo som sa dozvedela niečo nové o histórii domov v centre mesta, ale aj živote ľudí v našom meste v minulosti.