Európsky týždeň programovania

EU Code Week 2018 - Európsky týždeň programovania


Žiaci 8.B prijali výzvu, predstaviť svojim spolužiakom štvrtého ročníka programovanie v programe Scratch. Základy získavali na hodinách informatiky a tak za pomoci pedagógov sa pripravili tak, ako to prináleží dobrým lektorom. Prvá trojica si to už vyskúšala a podľa reakcií zúčastnených, zvládli svoju úlohu veľmi dobre. Spokojnosť žiakov, ako aj ich lektorov ale aj pedagógov, potešila. Úlohu učiteľa si postupne vyskúšajú aj ďalší ôsmaci. Vyzerá to tak, že v rovesníckom učení programovania budeme pokračovať aj po skončení EU Code Week.